Brede wijkraad

De Brede Wijkraad (BW) bestaat uit:

 1. Het Dagelijks bestuur (DB)
  • Voorzitter
  • Secretaris
  • Penningmeester
 2. Het Algemeen bestuur (AB), bestaande uit leden van het DB plus de vertegenwoordigers van
  • Commissie Buurtpreventie
  • Commissie Spelen & groen
  • Webmasterscommissie
  • Stuurgroep Jeugd
  • Jongerenwerker LEV-groep
  • Netwerkinspecteur Politie Helmond
  • SBIA: Stichting Brandevoort in Actie
  • SSBB: Stichting Sporten en Bewegen in Brandevoort
  • SSCC: Stichting Sociaal Cultureel Centrum (’t BrandPunt)
 3. Vertegenwoordigers van
  • Winkeliersvereniging Winkelcentrum Brandevoort
  • Stichting Gezondheidscentrum Brandevoort
  • Carolus Borromeus College
  • Baisscholen (OBS Brandevoort, RK Basisschool de Vendelier, Mondomijn Kindcentrum)
  • Woningcorporaties met bezit in de wijk (Compaen, WoCom, Bergopwaarts)
  • Adviseur wijkgericht werken Gemeente Helmond
  • Projectleider Brandevoort van Gemeente Helmond