Senioren Brandevoort

Het Seniorenconvent is inmiddels ruim 2 jaar actief en momenteel zijn ca 18 mensen lid van de club. We komen iedere laatste vrijdag van de maand bij elkaar in t BrandPunt van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Voor de volgende bijeenkomst verwijzen we naar de wijkkalender.

Er worden diverse onderwerpen besproken en de laatste tijd met name de gevolgen voor de senioren van de diverse regeringsmaatregelen. We hebben hiervoor al enkele vertegenwoordigers van een politieke partij uit de Gemeenteraad uitgenodigd en gediscussieerd over de regeringsmaatregelen en de plaatselijke toepassingen hiervan in Helmond. Met name de gevolgen van de transitie en de uitwerkingen hiervan voor de Helmondse Senioren hebben onze aandacht.Daarnaast zullen we gericht sprekers uitnodigen voor belangrijke actuele onderwerpen. We willen iop dit gebied samenwerken met KBO,ANBO en PCOB om dubbeltellingen te voorkomen.

We willen nogmaals wijzen op het belang van de Zorgsite Helmond en de site Guido Helmond.
Voor wie e.e.a. nader wil bekijken is de volgende link beschikbaar: http://www.guidohelmond.nl
Hierin wordt ook verwezen naar de Zorgsite Helmond. Het moge duidelijk zijn dat dit medium niet alleen interessant is voor senioren maar voor alle leeftijdsgroepen. In 't BrandPunt ligt informatie hierover in de ingang bij de andere folders.

We zouden het fijn vinden als meer Brandevoortse senioren zich bij ons zouden aansluiten waardoor de discussie kan worden verbreed door meer inbreng en verschillende invalshoeken. Deelname is nog steeds gratis.

We hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het opstellen van het Wijkactieplan 2014-2016 en met name op die onderwerpen die voor senioren van belang zijn commentaar geleverd en voorstellen gedaan. Het is van belang dat we zelf aangeven hoe een en ander er naar onze mening uit zou moeten zien.
Recent is een artikel in de Brandevoorter Courant verschenen over "Wonen op Maat" Dit onderwerp zal senioren die langer in de wijk willen blijven wonen zeker interesseren.

Wilt u meer weten of zich aanmelden dan graag even mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U bent van harte welkom. Holke J.M.Flapper